فراخوان برای انجام خدمات اداری

برای کسب درآمد بایست خدمتی ارائه کنیم یا ارزشی بیافرینیم یکی از بدیهی ترین ارزشها ، ارزش موقعیت مکانی شماست در هر جای کشور که حضور داشته باشید موقعیت مکانی شما ارزشمند است و سایرین به موقعیت شما نیاز دارند
چنانکه در وقتهای آزاد خود در موقعیت مکانی خود خدمتی ارائه کنید در واقع ارزشی را آفریده اید و این خلق خدمت بسیار ارزنده است.

*-موقعیت مکانی ، شهر، محل زندگی یا محل کار خود را دقیق بشناسید و ببینید چه کاری را می توانید در وقتهای آزاد خود به نیابت انجام دهید

هستند افرادیکه برای انجام کاری در محله یا شهر شما به شما نیاز داشته باشند.

 نمونه سفارشها: 

(پذیرش انجام کار نیابتی در دانشگاه آزاد)

(پذیرش انجام کار نیابتی در دانشگاههای دولتی)

(پذیرش انجام کار نیابتی در وزارتخانه ها) و …

 

 •  
 •  بنده در مجاورت دانشگاه آزاد سازمان مرکزی سکونت دارم و می توانم در وقتهای آزاد خود امور متقاضیان را در دانشگاه پیگیری نمایم.
 • یا با پیگیریهای موضوعی می توانم قوانین جاری اداری را به اطلاع متقاضیان برسانم.
 • یا اینکه بنده در وقت آزاد خود می توانم در شهرداری منطقه سفارشهای مردم را نیابتا پیگیری کنم و …
 •  
 • یا در هر مرکزی که ارباب رجوع پذیر باشد می شود کار نیابتی پذیرفت.
 •  
 •  
 • نتایج  انجام کار نیابتی در دانشگاه با استفاده از سامانه راهبردتهران :
 • *- ارائه راهنمایی یا مشاوره موثق به متقاضیان از راه دور.
 • *-حذف سفرهای بین شهری و هزینه های ایاب ذهاب  برای متقاضیانی که تصمیم دارند برای انجام کاری در دانشگاه حضور پیدا کنند.
 • *-مدیریت زمان و صرفه جویی در هزینه برای متقاضیان.
 • * -وقت آزاد خود را برای خدمت به دیگران استفاده می کنم و درآمد کسب می کنم.
 • *-مشارکت اجتماعی وهمدلی ملی در سطح کشور
 • *-ایجاد آرامش روحی و روانی برای کلیه متقاضیان و نیز مخاطبین دانشگاه آزاد بخاطر حضور نیروی راهبردی (در سطح کشور)
 • *-کمک به آندسته از افرادیکه به هر نحوی فرصت پیگیری موضوعی را ندارند.
 • *-ایجاد دسترسی برای ارائه خدمات نیابتی برای همگان در راستای تحقق جامعه عدالت محور

و شما چه می کنید؟ . . . کارهایی را که می توانید در محله یا شهر خودتان به شکل نیابتی انجام دهید را برای ما ارسال کنید تا شما نیروی راهبردی منطقه خودتان باشید.

انجام کار نیابتی

 • صرفا نام استان را انتخاب کنید

 • ابتدا نام شهر را وارد کنید سپس نام محله ها را وارد کنید

 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, gif, .

با ثبت نام در فرم فوق این امکان برای سامانه میسر می شود که نشان لوکیشن شما در روی نقشه نیروهای راهبردی ثبت  گردد و  سفارشهای شهر یا محله شما متناسب با توانمندی به شما ارجاع شود.

سامانه بر اساس توانمندی و نیزموقیعیت مکانی سفارشهای مرتبط را به شما ارجاع می دهد.

علیرضا وزیری

کارشناس حقوق هستم و امور حقوقی را به شکل نیابتی و توافقی پیگیری می کنم

شاهین شهر