راهبردتهران

انجام امور اداری

ابتدا فرم پیش ثبت نام را تکمیل کنید سپس این قسمت را تکمیل کنید

  • احراز هویت

  • برای تکمیل این فرم نیاز به تصویر کارت ملی و نیز تصویر عکس ۴*۳می باشد به همین خاطر قبل از تکمیل فرم، مدارک را آماده نمائید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.