ابتدا فرم پیش ثبت نام را تکمیل کنید سپس این قسمت را تکمیل کنید

  • احراز هویت

  • برای تکمیل این فرم نیاز به تصویر کارت ملی و نیز تصویر عکس ۴*۳می باشد به همین خاطر قبل از تکمیل فرم، مدارک را آماده نمائید.
  • Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 50 MB.
  • Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 50 MB.