پرش به محتوا

در این دفتر کارهای زیر را می توانید انجام دهید

۱- با یک تماس ثبت سفارش انجام دهید.

۲- کارهایتان را می توانید از قبل ثبت و رزرو کنید

۳- سفارشها را می توانید رهگیری کنید

۴-با نیروی راهبردی می توانید در تماس باشید.

میز خدمت راهبردی

( ثبت سفارش، تماس، رهگیری )

در تهران و کلیه شهرها

پذیرش سفارش

تعرفه کار اداری ساده

زمان شروع کار از وقتی که نیرو از دفتر به سمت محل سفارش حرکت میکند منظور می شود 

 

تعرفه کار اداری تخصصی

پذیرش سفارش

تعرفه کار اداری چند روزه پروژه ای