سفارش خود را در فرم زیر ثبت کنید

اعتماد شما مایه افتخار ماست

بعد از ثبت سفارش، کارشناسان راهبردی با شما تماس گرفته و بعد از انتخاب نوع تعرفه و تعیین میزان اجرت کار ( تعرفه ساعتی ، منصفانه یا پروژه ای)با هماهنگی شما زمان انجام را تعیین می کنند. و در حین انجام کار، گزارش آن همراه با مستندات را به اطلاع شما می رسانند.

ثبت سفارش

مرحله ۱ از ۳