باران

باران اولین سامانه پیگیری و انجام امور مردمی در شهرهای کوچک می باشد که به شیوه نیابتی توسط متقاضیان مردمی آن شهر و با نظارت این سامانه عملیاتی شده است. در این سامانه با حضور و مشارکت مردم (شهرهای کوچک) خدماتی در راستای پیشبرد امور مردم، و کارهای اداری ساده جهت رفاه و آسایش مردم انجام میگردد. به همین منظور افراد توانمند می توانند همکاری خود را به صورت پاره وقت با این مجموعه اعلام نمایند.و با انجام سفارشهای دریافتی درآمد کسب نمایند.

نوع سفارش هایی که ارجاع داده می شود:

میزان تعرفه انجام سفارش ها:

ساعتی ۹۰هزار تومان از زمان شروع به حرکت تا پایان انجام سفارش

ثبت نام کنید تا بتوانیم برای شما سفارش کار درون شهری ارجاع دهیم

بعد از ثبت نام و تائید، موقعیت شما روی نقشه به نمایش در می آید.