پرش به محتوا

راهبردتهران

انجام امور اداری

صرفه جویی در وقت و هزینه هدیه ما به شماست. ( راهبردتهران)

اقداماتی که بعد از ثبت سفارش انجام می شود.

۱-سفارش شما را بررسی می کنیم (مدت زمان ۱۵ دقیقه بعد)

۲-میزان اجرت انجام کار را برآورد می کنیم

۳-زمان انجام کار را دقیق مشخص می کنیم

موارد فوق را در قسمت پیگیری سفارشهای جاری، همراه با کد پذیرش بوسیله پیامک به اطلاع شما می رسانیم.

چنانچه موارد فوق مورد تائید شما واقع شود شفارش شما در دستور کار قرار می گیرد.