همیار بیمار_انجام امور اداری بیماران

می دانیم خانواده هایی که بیمار دارند به حمایت و کمک مضاعف نیاز دارند و ما خدمات ذیل را برای بیماران انجام می دهیم.

همیار بیمار_انجام امور اداری بیماران در راهبرد تهران:
سفارشهای ذیل مربوط به بیماران را در اسرع وقت پذیرش می نماید و انجام می دهد.
بعضا برای اخذ نوبت از درمانگاه ها، مطب ها لازم است خانواده بیمار حضورا به آن مراکز مراجعه نمائید و این امر برای خانواده بیمار و هم وطنان شهرستانی یا افرادی که در تهران مقیم نیستند مستلزم صرف وقت و هزینه است به همین منظور با درخواست متقاضی ما این گونه سفارشها را انجام می دهیم.

ثبت سفارش با شما، پیگیری و اقدامات با ما

همیار بیمار

  • در صورت لزوم قید شود
    زمانهایی که طبق برنامه پزشک یا مرکز درمانی باید مراجعه کنیم