خدمات شرکتی

چه بخش هایی از کار شرکت شما برونسپاری می شود؟

آیا می دانید نیروهای راهبردی در همه شهرها حضور دارند.

مدیران و کارمندان محترم شرکتها؛

لطفا از این قسمت سفارشهای کاری خود را ثبت و رزرو نمائید. تا بعد از تائید و توافق ،قرارداد تنظیم گردد و در موعد مقرر سفارش انجام شود. چنانچه قبل از موعد واقدام، نسبت به انجام آن سفارش منصرف شده اید سریعا از طریق پشتیبانی اطلاع رسانی نمائید.

امور بین شهری

با حضور نیروهای راهبردی در کلیه شهرها شما می توانید بجای سفر کاری یا ماموریت به سایر شهرها از این نیروهای راهبردی استفاده نمائید.

تحصیلداری

امور تحصیلداری شرکت خود را با نیروهای راهبردی انجام دهید. نیروهای راهبردی در کلیه شهر ها حضور دارند و می توانند در امور شرکت موثر باشند.

امور مالیاتی

امور مالیاتی شرکت خود را به کارشناسان راهبردی بسپارید تا در محل شرکت شما کلیه امور مربوطه را به نتیجه برسانند.

پیگیری مجوزها

با حضور نیروهای راهبردی شما می توانید پیگیری مجوزها از ارگانها و وزارتخانه ها ونیز نامه های داخل شهری و برون شهری را از طریق نیروهای راهبردی به انجام برسانید.

امور شرکتها

شرکت شما می تواند امور مربوط به ثبت شرکت ، تغییرات ، ثبت لوگو و سایر امور مربوطه را از طریق نیروهای راهبردی انجام دهند.

امور بیمه

شرکت شما می تواند امور بیمه ای از جمله بیمه نیروی انسانی ، مفاصاحساب قراردادها را برونسپاری نموده و نیروهای راهبردی می توانند این بخش از کارها را انجام دهند.

تحقیقات میدانی و بازاریابی

تحلیل بازار

۵۱۲۶

بازاریابی شبکه ای

49

سنجش و ارزشیابی موضوعی

راهبرد شرکتها در راهبرد تهران

همکاری با شرکتها و استارت اپ ها

مجموعه کسب و کار راهبرد تهران مصمم است   امور شرکتها، کسب و کار ها و نیز استارت اپ ها را در قالب تفاهم نامه و همکاریهای دو یا چند جانبه پیش ببرد. به همین خاطر منتظر بسته های پیشنهادی شما هستیم