چگونه درسایت سفارش پذیرش کنیم؟

۱-بعد از ثبت سفارش توسط متقاضی، سفارش توسط کارشناسان راهبردی مورد بررسی اولیه قرار میگیرد.

۲-بعد از بررسی اولیه پیامک حاوی شناسه سفارش برای دانشجوی همکار ارسال می گردد.

۳- شما می توانید در صفحه مربوط به  مشاهده و پذیرش سفارش، عناوین دانشگاه ها را انتخاب نموده تا خلاصه سفارش مربوطه را مشاهده کنید و کد سفارش را به خاطر بسپارید.

۴-در صفحه مشاهده و پذیرش سفارش تب پذیرش سفارش را کلیک نمائید. و فرم پذیرش را با داشتن شناسه ای که از طریق پیامک برای شما ارسال شده تکمیل کنید.

۵-چنانچه فرم پذیرش را با موفقیت تکمیل نمودید ، در صفحه دپارتمان دانشجویی  دکمه سفارشهای در جریان را کلیک کنید.

۶-در صفحه مدیریت سفارشهای در جریان شما می توانید با وارد کردن شناسه (شناسه قبلا توسط پیامک برای شما ارسال شده)کلیه مراحل سفارش را مشاهده نمائید.

۷-بررسی اولیه توسط کارشناسان تطبیق انجام میگردد سپس پیامکی برای متقاضی ارسال می گردد.

۸-بعد از دریافت پیامک توسط متقاضی و مطلع شدن از چگونگی انجام سفارش مبلغ پیش پرداخت از طریق درگاه داخل سایت پرداخت می گردد. و پیامکی برای دانشجوی همکار مبنی بر اقدام برای انجام ارسال میگردد.

۹-در این مرحله دانشجوی همکار می تواند با هماهنگی متقاضی سفارش مربوطه را انجام دهد.

۱۰-دانشجوی همکار بعد از انجام سفارش ، گزارش انجام آن را با دقت کد شناسه در سامانه وارد نماید.

۱۱-کارشناس تطبیق میزان مبلغ پیش پرداخت و مدت کار انجام شده را مورد ارزیابی قرار می دهد ، چنانچه نیاز به اصلاحیه داشت متقاضی می تواند مبلغ باقی مانده را در قسمت پرداخت نهایی از طریق سایت پرداخت نماید.

۱۲-کارشناس تطبیق بعد از ارزیابی مجدد سفارش، اجرت واریز شده  را بعد از کسر کارمزد به حساب دانشجوی همکار واریز می نماید.

۱۳-راهبردتهران مسئولیت سفارشهای خارج از این قاعده را نمی پذیرد و چنانچه متقاضی و دانشجوی همکار خارج از این مراحل و بدون اطلاع از کارشناسان راهبردتهران اقدام به انجام کاری نمایند مسئولیت آن با متقاضی و دانشجوی همکار است و راهبرد تهران پاسخگو نخواهد بود.