انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری

راهبردتهران

انجام امور اداری

مدارک لازم برای صدور پروانه ساختمان

      ۱- اصل و تصویر سند مالکیت شش دانگ کامل

  • ۲- اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن ( کد پستی الزامی است)

  • ۳- اصل و تصویر انحصار وراثت در صورت فوت مالک

  • ۴- اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری

  • ۵- حضور حداقل یکی از مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همه مالکان در صورت مراجعه وکیل یا نماینده قانونی به اصل و تصویر وکالتنامه محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارک شناسایی مالک الزامی است.

  • ۶- نقشه ۲۰۰۰/۱ که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یا مالک امضاء شده باشد.

  • ۷- در پرونده های تخریب و نوسازی اگر سند مالکیت مربوط به آپارتمان باشد،ارائه صورت مجلس تفکیکی الزامی است.

  • ۸- استعلام ۶ و ۸ زمین شهری برای زمین های بایر زیر ۱۰۰۰ متر مربع

  • ۹- پاسخ استعلام ماده ۱۲ برای زمینهای بایر بالی ۱۰۰۰ متر مربع

  • ۱۰- در صورت وکالتی بودن ملک تاریخ تنظیم وکالت نامه نباید از ۵ سال بیشتر باشد.

  • ۱۱- استعلام فضای سبز و تهیه عکس از درختان برای زمینهای بالای ۵۰۰ متر مربع

  • *- اگر وضعیت باغ در املاک بالای ۵۰۰ متر مشخص نیست، خواهشمند است هنگام تشکیل پرونده برای گرفتن نوبت بازدید باغات و تهیه عکس اقدام فرمائید.

انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری
انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری

مدارک لازم برای پیش نویس پروانه ساختمان

 • ۱- برگه های مهندس ناظر، معمار، محاسب، برق و مکانیک و مجری.

 • ۲- تکمیل فرم ناظر و مالک

 • ۳- در صورتیکه ساختمان ۶ سقف یا بالاتر از آن دارد یا متراژ آن بالای ۲۰۰۰ مترمربع است ارائه برگ تعهد مجری، دفترچه و نامه خاک الزامی است.

 • ۴- فایل اتوکد نقشه های محاسباتی و برق و مکانیک

 • ۵- چک لیست زلزله، مبحث ۱۹ ، سازه و نگهبان، و دفترچه محاسباتی

 • ۶- نامه اوقاف و نامه عدم گسل

 • ۷- تصفیه حساب نهایی دفتر