مدارک لازم برای صدور پروانه ساختمان

۱- اصل و تصویر سند مالکیت شش دانگ کامل

۲- اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن ( کد پستی الزامی است)

۳- اصل و تصویر انحصار وراثت در صورت فوت مالک

۴- اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری

۵- حضور حداقل یکی از مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همه مالکان در صورت مراجعه وکیل یا نماینده قانونی به اصل و تصویر وکالتنامه محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارک شناسایی مالک الزامی است.

۶- نقشه ۲۰۰۰/۱ که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یا مالک امضاء شده باشد.

۷- در پرونده های تخریب و نوسازی اگر سند مالکیت مربوط به آپارتمان باشد،ارائه صورت مجلس تفکیکی الزامی است.

۸- استعلام ۶ و ۸ زمین شهری برای زمین های بایر زیر ۱۰۰۰ متر مربع

۹- پاسخ استعلام ماده ۱۲ برای زمینهای بایر بالی ۱۰۰۰ متر مربع

۱۰- در صورت وکالتی بودن ملک تاریخ تنظیم وکالت نامه نباید از ۵ سال بیشتر باشد.

۱۱- استعلام فضای سبز و تهیه عکس از درختان برای زمینهای بالای ۵۰۰ متر مربع

*- اگر وضعیت باغ در املاک بالای ۵۰۰ متر مشخص نیست، خواهشمند است هنگام تشکیل پرونده برای گرفتن نوبت بازدید باغات و تهیه عکس اقدام فرمائید.

انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری
انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری

مدارک لازم برای پیش نویس پروانه ساختمان

  • ۱- برگه های مهندس ناظر، معمار، محاسب، برق و مکانیک و مجری.

  • ۲- تکمیل فرم ناظر و مالک

  • ۳- در صورتیکه ساختمان ۶ سقف یا بالاتر از آن دارد یا متراژ آن بالای ۲۰۰۰ مترمربع است ارائه برگ تعهد مجری، دفترچه و نامه خاک الزامی است.

  • ۴- فایل اتوکد نقشه های محاسباتی و برق و مکانیک

  • ۵- چک لیست زلزله، مبحث ۱۹ ، سازه و نگهبان، و دفترچه محاسباتی

  • ۶- نامه اوقاف و نامه عدم گسل

  • ۷- تصفیه حساب نهایی دفتر