چنانچه در حال حاضر دانشجو هستید این فرم را تکمیل کنید و چنانچه دانشجو نیستید دکمه روبرو را کلیک کنید. برای همکاری با این مجموعه بارگزاری کارت ملی و دانشجویی الزامی می باشد. و به ارسالی های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویانی که ثبت نام میکنند جهت شروع فعالیت بسته همکاری دریافت می کنند.