انجام امور اداری

انتقال فایل از گوشی یا سیستم مبدا به سیستم مقصد

برای انتقال فایل از گوشی یا سیستم مبدا به سیستم مقصد از قسمت آبی رنگ فایل را ارسال کنید و با وارد کردن کد فایل در قسمت سبز رنگ فایل را دانلود نمائید.

دیتاهای ارسالی به صورت خودکار از حافظه سیستم پاک خواهد شد.

سیستم ۱

ارسال فایل

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png, apk.

سیستم ۲

دریافت فایل