انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری انجام امور اداری

راهبردتهران

انجام امور اداری

انتقال فایل از گوشی یا سیستم مبدا به سیستم مقصد

برای انتقال فایل از گوشی یا سیستم مبدا به سیستم مقصد از قسمت آبی رنگ فایل را ارسال کنید و با وارد کردن کد فایل در قسمت سبز رنگ فایل را دانلود نمائید.

دیتاهای ارسالی به صورت خودکار از حافظه سیستم پاک خواهد شد.

سیستم ۱

ارسال فایل

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, pdf, png, apk, pptx, Max. file size: 30 MB, Max. files: 10.

    سیستم ۲

    دریافت فایل

    کد فایل را مجدد وارد کنید