انتقال فایل از گوشی یا سیستم مبدا به سیستم مقصد

برای انتقال فایل از گوشی یا سیستم مبدا به سیستم مقصد از قسمت آبی رنگ فایل را ارسال کنید و با وارد کردن کد فایل در قسمت سبز رنگ فایل را دانلود نمائید.

دیتاهای ارسالی به صورت خودکار از حافظه سیستم پاک خواهد شد.

سیستم ۱

ارسال فایل

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, pdf, png, apk, pptx, Max. file size: 30 MB, Max. files: 10.

    سیستم ۲

    دریافت فایل

    کد فایل را مجدد وارد کنید