آموزش ثبت نام موسسه WES

آزمون کانادایی WES برای افرادی است که قصد مهاجرت و فعالیت در کانادا را دارند. اگر قصد ادامه تحصیل و یا فعالیت شغلی در کانادا را داشته و خارج از کانادا و یا آمریکا مهارت کسب کرده باشید، لازم است تا مدارک و مهارت‌های خود را اعتبارسنجی نمایید. با شرکت در این آزمون به نوعی […]