نمایشگاه آنلاین کسب و کارها و استارت اپهای رویداد ملی دانشگاه آزاد اسلامی در راهبردتهران

هم افزایی شرکتها و استارت اپهای رویداد ملی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۴۰۱ ( در حال طراحی)

به منظور هم افزایی و مشارکت شرکتها و استارت اپهای رویداد ملی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۴۰۱ تقاضا داریم مشخصات اولیه خود را ثبت نمائید تا در فرصت مناسب برای دستیابی به اهداف ذیل و نیز تشکیل نمایشگاه آنلاین اقدام گردد.

۱- تبلیغات رایگان و دیده شدن در سایت برای متقاضیان رویداد

۲- جذب سرمایه گذار برای استارت اپها

۳- آشنایی ، ارتباط و همکاری با سایر کسب و کارهای رویداد

۴- افزایش فروش محصولات و ارائه خدمات بیشتر

۵- مشارکت و هم افزایی استارت اپهای رویداد

۶- ایجاد نمایشگاه آنلاین دائمی رایگان برای استارت اپها

دعوت به هم افزایی

tst