عنوان : مدارک لازم برای تشکیل پرونده رفع خلافی ساختمان

چکیده:مدارک لازم برای تشکیل پرونده عدم خلافی ساختمان
 1. اصل و تصویر سند مالکیت شش دانگ کامل

 2. اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کد پستی الزامی است)

 3. تصویر همه پروانه های ساختمان

 4.  اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری

 5.  اصل و تصویر نقشه معماری تائید شده شهرداری در صورت مغایرت نقشه وضع موجود( در اندازهA3)

 6.  حضور حداقل یکی از مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همه مالکان در صورت مراجعه وکیل یا نماینده قانونی به اصل و تصویر وکالتنامه محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارک شناسایی مالک الزامی است.

 7.  نقشه ۲۰۰۰/۱ که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یا مالک امضاء شده باشد.

 8.  در صورت وجود آخرین گواهی عدم خلافی و آخرین گزارش ناظر به دیگر مدارک ضمیمه شود.

انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری
انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری

مدارک لازم برای پیش نویس عدم خلافی ساختمان

  1. گزارش مهندس ناظر در مرحله درخواست

  2. تصفیه مالی از اداره درآمد و نوسازی منطقه

  3. تصفیه حساب نهایی دفتر

انجام امور اداری ملکی راهبردتهران، انجام امور ملکی، وکیل ملکی،امور حقوقی ملکی

دیدگاهتان را بنویسید