این نقشه راه در کلیه دانشگاه های کشور( آزاد، دولتی، علمی کاربردی، پیام نور و غیره ...) قابلیت اجرایی دارد. شما نیز می توانید از این هفت گام بهره ببرید.

وقتی شما در دانشگاه مشغول به تحصیل هستید و در دانشگاه حضور دارید، نکته زیر حائز اهمیت است.

دانشجویان زیادی هستند که در آن شهر یا دانشگاه مقیم و ساکن نیستند و مجبور هستند مسیر و مسافت زیادی را برای حضور در دانشگاه با صرف زمان و هزینه طی نمایند. یا دانشجویانی که شاغل هستند یا دانشجویان خانمی که شرایط حضور در دانشگاه را ندارند یا سایر عواملی که باعث می شود دانشجویی سفارش خود را به دیگری یا سایت بسپارد. به همین منظور شما وقتی در دانشگاه حضور دارید می توانید سفارشی از نوع پیگیری امور اداری دانشجویی را پذیرش کنید و به نیابت انجام بدهید. و  در ازای صرف وقت خود درآمد کسب کنید.( به قسمت تعرفه ها نگاهی بندازید)

هفت گام یا نقشه راه برای همکاری با راهبردتهران/ امور دانشجویی