نقشه راه راهبردتهران

انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری انجام امور اداری

این نقشه راه در کلیه دانشگاه های کشور( آزاد، دولتی، علمی کاربردی، پیام نور و غیره …) قابلیت اجرایی دارد. شما نیز می توانید از این هفت گام بهره ببرید.

دستورالعمل

چگونه درسایت سفارش پذیرش کنیم؟ ۱-بعد از ثبت سفارش توسط متقاضی، سفارش توسط کارشناسان راهبردی مورد بررسی اولیه قرار میگیرد. ۲-بعد از بررسی اولیه پیامک حاوی شناسه سفارش برای دانشجوی همکار ارسال می گردد. ۳- شما می توانید در صفحه مربوط به  مشاهده و پذیرش سفارش، عناوین دانشگاه ها را انتخاب نموده تا خلاصه سفارش مربوطه را […]

خدمات غیر حضوری

متن وکالتنامه انجام کلیه امور اداری هر چه و از هر نوع و تحت هر اسم و عنوان که باشد و مراجعه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی، دارائی، شهرداری، ثبت اسناد و املاک، شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات و اداره امور ارتباطات سیار و بانکها و دفاتر […]