انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری انجام امور اداری

راهبردتهران

انجام امور اداری

نقشه راه راهبردتهران

انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری انجام امور اداری

این نقشه راه در کلیه دانشگاه های کشور( آزاد، دولتی، علمی کاربردی، پیام نور و غیره …) قابلیت اجرایی دارد. شما نیز می توانید از این هفت گام بهره ببرید.

دستورالعمل

چگونه درسایت سفارش پذیرش کنیم؟ ۱-بعد از ثبت سفارش توسط متقاضی، سفارش توسط کارشناسان راهبردی مورد بررسی اولیه قرار میگیرد. ۲-بعد از بررسی اولیه پیامک حاوی شناسه سفارش برای دانشجوی همکار ارسال می گردد. ۳- شما می توانید در صفحه مربوط به  مشاهده و پذیرش سفارش، عناوین دانشگاه ها را انتخاب نموده تا خلاصه سفارش مربوطه را […]

خدمات غیر حضوری

متن وکالتنامه انجام کلیه امور اداری هر چه و از هر نوع و تحت هر اسم و عنوان که باشد و مراجعه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی، دارائی، شهرداری، ثبت اسناد و املاک، شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات و اداره امور ارتباطات سیار و بانکها و دفاتر […]